BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skalik Jan
Title
Szanse i zagrożenia aplikacji współczesnych koncepcji i metod zarządzania
Chances and Threats of Application of Contemporary Concepts and Management Methods
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 91-96, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie dla sukcesu, Zarządzanie w procesie zmian, Metody organizatorskie
Enterprise management, Management for success, Management under change process, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
Aplikacja nowoczesnych koncepcji i metod zarządzania może być źródłem zarówno sukcesu jak i zagrożeń organizacji. Celem artykułu jest omówienie pozytywnych i negatywnych następstw stosowania współczesnych koncepcji oraz metod zarządzania na wybranych przykładach związanych z zastosowaniem reeingineeringu, lean management i outsourcingu.

Applying contemporary concepts of management is a source of great advantages but it also has negative effects. The article presents their importance on the example of practices connected with the use of reengineering, lean management and outsourcing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Essinger J., Gay C.L. (2000), Outsourcing strategiczny, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  2. Faber M. (2004), Outsourcing administracyjny - znak naszych czasów? , www.kadry.info.pl
  3. Koźmiński A.K. (2004), Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych, PWN, Warszawa.
  4. Perechuda K. (1997), Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
  5. Slatter S., Lovett D. (2001), Restrukturyzacja firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem w sytuacjach kryzysowych, WIG-Press, Warszawa.
  6. Zimniewicz K. (1999), Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu