BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamek Jacek
Title
Formalnoprawne aspekty funkcjonowania funduszy poręczeń kredytowych na przykładzie Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Jeleniej Górze
Formal and Legal Aspects of the Functioning of Credit Security Funds on the Example of Regional Credit Security Fund Sp.z o.o. in Jelenia Góra
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2002, nr 958, s. 11-20, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finanse i rachunkowość w zarządzaniu gospodarką narodową
Keyword
Przedsiębiorczość lokalna, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Finansowanie small businessu, Poręczenie kredytowe, Kredyt bankowy, Fundusz poręczeń wzajemnych, Pobudzanie przedsiębiorczości
Local entrepreneurship, Small business, Small business financing, Loan guarantee, Bank credit, Mutual guarantee fund, Stimulation of entrepreneurship
Note
summ.
Abstract
Jedną z najpoważniejszych barier hamującą rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) jest bariera finansowa. Utrudnia ona dostęp MSP do kapitałów kredytowych i pożyczkowych. Fundusze poręczeń kredytowych są instytucjami, które w pewnie sposób niwelują działanie bariery finansowej, a dzięki zgromadzonemu kapitałowi prowadzą działalność poręczycielską i gwarancyjną. Ich beneficjentami są MSP ubiegające się o finansowe wsparcie. Autor przedstawił ogólne zasady działania funduszy poręczeń kredytowych, funkcjonujących na poziomie jednostek terytorialnych, w oparciu o doświadczenia Regionalnego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp.z o.o. w Jeleniej Górze.

A major determiner of the development of small and medium-size enterprises is the ability to finance own operations and development from own capital. Regarding the specific character of those enterprises, including a chronic lack of financial resources, they are forced to seek alternative sources of financing. So far, a major source of founds to meet their needs have been credit facilities. Meeting the banks' requirements concerning credit capacity and obtaining facility has been difficult for small and medium-size enterprises because of the high credit risk involved. A method to optimise that risk to provide the financial institution with a relevant (in quality and value) form of credit security. This function is fulfilled in a way satisfactory to both parties of credit agreement by securities offered by credit security funds. The objective of this article is to present the principles of operations of credit security funds (active at territorial level), with particular regard to their territorial range, organisation and structure of the decision-making, processes, and relation to the supervising body, as well as to illustrate the principles with the example of the newly established Regional Credit Security Fund Sp.z o.o. in Jelenia Góra. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bielawska A., Regionalne towarzystwa gwarancji kredytowych, "Bank i Kredyt" 1996 nr 3.
  2. Gajewski M., Szczucki J., Materiały szkoleniowe dla personelu funduszy poręczeń kredytowych, KSFP, Nidzica 2000.
  3. Gajewski M., Kiliański T., Szczucki J., Zasady organizacji i funkcjonowania Funduszy Poręczeń Kredytowych w Polsce, KSFP, Radom 2000.
  4. Raport o stanie Funduszy Poręczeń kredytowych w Polsce stan na 31.12.2000 r., Uniconsult s.c., Warszawa 2001.
  5. Ustawa z dnia 8 maja 1997 r. o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne, DzU nr 80, poz. 511, z późn. zm.
  6. Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, DzU nr 101, poz. 1178, art. 54, ust. 1, art. 55, ust. 1.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu