BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Porzuczek Lilla
Title
Bilans kompetencji : Dobór i ocena kadr w skomplikowanym środowisku pracy - studium przypadku
Source
Personel, 1999, nr 5, s. 15-17
Keyword
Dobór pracowników, Kadry, Pracownicy w przedsiębiorstwie
Employees' recruitment, Department of human resources, Employees in enterprise
Abstract
Proces selekcji i doboru kadr zawsze i wszędzie powinien być dokładnie zaplanowany i przeprowadzony. Szczególnie ważne jest dokonywanie wieloaspektowej oceny kandydata do pracy. Kompetencje formalne pracownika to wykształcenie i doświadczenie kandydata, kompetencje osobiste to zespół cech i możliwości w zakresie sfery poznawczej, osobowościowej i społecznej, kompetencje organizacyjne to rodzaj i poziom wymagań, które organizacja stawia swoim członkom, kompetencje operacyjne określa porównanie profilu kandydata i profilu wymagań organizacji. Doskonałym instrumentem monitorowania stanu zasobów ludzkich jest wspomaganie komputerowe.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1233-0299
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu