BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Kreatywność pracowników wobec znużenia reklamą internetową
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 8, s. 32-36
Keyword
Badania reklamowe, Psychologia reklamy, Reklama, Reklama w internecie
Advertising research, Psychology of advertising, Advertising, Internet advertising
Note
Zawiera rysunki: [1] Przeciętny czas spędzany przez respondentów w sieci każdego dnia (w %), [2] Wskazania respondentów dotyczące tego, jak często drażnią ich różne formy reklamy, [3] Punktowa ocena stopnia zgodności respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi przyczyn drażniącego oddziaływania bannerów, [4] Punktowa ocena stopnia zgodności respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi tego, czy bannery wzbudzają ich zainteresowanie, [5] Punktowa ocena stopnia zgodności respondentów ze stwierdzeniami dotyczącymi tego, czy bannery odpowiadają ich zainteresowaniom i potrzebom, [6] Ocena przedsiębiorstw, w jakim stopniu zwracają się wydatki poniesione na pracowników. Zawiera tabele: [1] Wskazania respondentów dotyczące ich zachowań w odpowiedzi na banner, [2] Wskazania respondentó dotyczące zmiany ich zachowań i stosunku do bannerów w przypadku ich lepszego targetowania
Abstract
W artykule przedstawiono przyczyny malejącej skuteczności tradycyjnych form reklamy, omówiono również postawy potencjalnych nabywców wobec reklamy internetowej oraz znaczenie zasobów intelektualnych w kreowaniu nowatorskich pomysłów reklamowych.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. J. Baruk, Innowacje czynnikiem efektywnego rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1992.
  2. A. Baruk, Marketing personalny a kreowanie wizerunku firmy (Rozprawy Naukowe Akademii Rolniczej w Lublinie - Zeszyt 292), Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Lublinie, Lublin 2005.
  3. D. Kaznowski, Siła w sieci, „Businessman Magazine" 2005, nr 6, s. 96.
  4. M. Pietrzak, Marketingowy śmietnik, „Businessman Magazine" 2004, nr 11, s. 142.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu