BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Baruk Agnieszka Izabela
Title
Potrzeby adresatów marketingu kadrowego i ich specyfika
Source
Przegląd Organizacji, 2005, nr 7-8, s. 58-60
Keyword
Potrzeby człowieka, Pracownicy w przedsiębiorstwie, Kapitał ludzki, Kapitał intelektualny, Organizacja i zarządzanie
Human needs, Employees in enterprise, Human capital, Intellectual capital, Organisation and management
Abstract
W artykule omówione zostały takie zagadnienia jak potrzeby zawodowe i ich determinanty, satysfakcja zawodowa jako nadrzędny cel członków organizacji. Autorka wymienia także podstawowe zasady funkcjonowania człowieka w organizacji, jak również zwraca uwagę na różnorodność i wielowymiarowość potrzeb zawodowych i osobistych pracowników.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A. BARUK, Potrzeby nabywców i ich zachowania rynkowe jako podstawa działalności przedsiębiorstwa, [w:] Future 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, materiały z konferencji naukowej pod red. E. SKRZYPEK, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, t. 2, s. 69-83.
  2. A. BARUK, Równość szans rozwoju zawodowego kobiet i mężczyzn - teoria czy praktyka?, [w:] Nowe tendencje w zarządzaniu wartością przedsiębiorstwa. Aktualny stan i perspektywy rozwoju, pod red. E. URBAŃCZYKA, Wydawnictwo Kreos, Szczecin 2003,1.1, s. 289-300.
  3. J. BRILMAN, Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002, s. 352.
  4. F.F. DRUCKER, Zarządzanie w czasach burzliwych, Czytelnik, Warszawa 1995, s. 191.
  5. Zarządzanie wartością firmy, praca zbiorowa pod red. A. HERMANA, A. SZABLEWSKIEGO, Poltext, Warszawa 1999, s. 97.
  6. J. PENC, Kreatywne kierowanie. Organizacja i kierownik jutra. Rozwiązywanie problemów kadrowych, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000, s. 31-47.
  7. A.S. TSUI, G.T. MILKOVICH, Personnel Department Activities: Constituency Perspectives and Preferences, "Personnel Psychology" 1987, nr 40, s. 519-537.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu