BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michałowska-Gorywoda Krystyna
Title
Służby lingwistyczne Unii Europejskiej
Translation Services in the European Union
Source
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2001, nr 3, s. 81-98, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Tłumacze zawodowi
Translator
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przedstawiono organizację i strukturę Służby Tłumaczeń Pisemnych Komisji Europejskiej (The European Commission's Translation Service) i Połączonej Słuźby Tłumaczeń Ustnych i Konferencyjnych (Joint Conference and Interpreting Service - JCIS). Omówiono zasady rekrutacji, charakter i zakres tłumaczonych dokumentów oraz źródła i narzędzia pracy tłumacza.

The publication presents the organization and structure of the European Commission's Translation Service and Joint Conference and Interpreting Service. It discusses the rules of recruitment, character and range of translated documents and tools of a translator's work.(MN)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
1428-149X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu