BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Adamczewski Zdzisław
Title
Model negocjacji
Negotiation Model
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 9, s. 16-24, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Negocjacje, Style negocjacji, Negocjacje w biznesie
Small business, Negotiations, Negotiations style, Negotiations in business
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł omawia autorski, uproszczony model matematyczny procesu negocjacji, w szczególności - negocjacji ceny obiektu zbywanego. Przedstawiony model daje możliwość szybkiego analizowania wielu wariantów zachowań negocjatorów, którym można przypisywać różne kombinacje współczynnikow skłonności do ugody i zmienności tych skłonności, a nawet randomizować te współczynniki.

The article presents a simplified mathematical model of the negotiation process concerning the price of a sold object. The model provides an opportunity of a quick analysis of many potential behaviors of negotiators whom may be attributed various combinations of compromise inclination coefficients and variability of these inclinations. The coefficients may be randomized in this model as well.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Adamczewski Z., Taranowicz M. Modelowanie geometryczne procesu negocjacji, Materiały IX Konferencji Towarzystwa Naukowego Nieruchomosci, Poznań-Kiekrz 11-13.VI.2001 r.
  2. Nierenberg G.I., Sztuka negocjacji, Wyd. Studio EMKA, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu