BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kozłowski Waldemar
Title
Uwarunkowania strategiczne inwestycji
Strategic Conditions of Investments
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 9, s. 25-30, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Strategia inwestycyjna, Strategia rozwoju przedsiębiorstwa, Planowanie finansowe, Inwestycje rzeczowe
Small business, Investment strategy, Company development strategy, Financial planning, Real investments
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł przedstawia wyniki badań oraz obserwacji dotyczących związków pomiędzy inwestycjami rzeczowymi, a strategią rozwoju przedsiębiorstwa. Realizowana przez firmę strategia determinuje założenia przy planowaniu finansowym, które z kolei determinują strategię inwestycyjną.

The article deals with results of the study and observation concerning relationship between real investments and enterprise development strategy. The strategy adopted by an enterprise determines the prerequisites for financial planning which, in turn, define the investment strategy.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Pluta, Budżetowanie kapitałów, PWE, Warszawa 2000.
  2. R. Kaplan, D. Norton, Strategiczna karta wyników, PWN, Warszawa 2002.
  3. H. Towarnicka, Strategia inwestycyjna przedsiębiorstw, WAE, Wrocław 2004.
  4. Z. Pierścionek, Strategie rozwoju firmy, PWN, Warszawa 1996.
  5. G. Gierszewska, M. Romanowska, Analiza Strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu