BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska-Berling Elżbieta
Title
Rating na rynku emerytalnym
Source
Gospodarka, 1999, nr 12, s. 47
Keyword
Fundusze emerytalne, Reforma systemu emerytalnego, Rating, Standing finansowy, Rynek ubezpieczeniowy
Pension funds, Pension system reform, Rating, Financial standing, Insurance market
Abstract
W przygotowywanej nowelizacji rozporządzenia Rady Ministrów, określającej możliwości lokowania składki emerytalnej przez OFE przewiduje się zaostrzenie przepisów dotyczących polityki inwestycyjnej funduszy emerytalnych. Będą one mogły inwestować środki wyłącznie w papiery dłużne mające ocenę ratingową lub np. w walory eminentów, których standing finansowy zbadała agencja ratingowa.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
ISSN
1429-6381
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu