BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sangowski Tadeusz
Title
Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w okresie transformacji ustrojowej - budowy nowoczesnej gospodarki rynkowej (1990-2001)
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 235-245
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Ubezpieczenia gospodarcze, Działalność ubezpieczeniowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
Insurance market, Business insurance, Insurance activity, Insurance institute, Mutual insurance society
Abstract
W artykule przedstawiono analizę ilościową i jakościową towarzystw ubezpieczeń wzajemnych TUW na polskim rynku w latach 1990-2001. W analizie skupiono się na następujących wskaźnikach efektywności: pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami, wypłacalności, rentowności kapitałów własnych, szkodowości składki przypisanej brutto oraz kosztów działalności ubezpieczeniowej. Wskazano na konieczność poprawy wskaźnika kosztów działalności przez TUW.

The article presented qualitative and quantitative analysis of mutual insurance companies on Polish market in years 1990-2001. The author pointed at necessity of improvement of activity cost index. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ambroziak Z.: Szkodliwa antyselekcja klientów. "Prawo i Gospodarka" z 4.09.1998.
 2. Borsuk W.: TUW - pierwsze doświadczenia. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr 7/8/9/.
 3. Borsuk W: Odradzanie tradycji wzajemnościowych. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr 7/8/9.
 4. Bratkowski S.: Każdemu jego własne pieniądze. "Asekuracja Re" 1997, nr 2.
 5. Duchniewicz B.: Strategia zakładu ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1998, nr 11/12.
 6. Fulneczek R.: Podział PZU czy prywatyzacja. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994 nr 4/5/6/.
 7. Grążewska H.: Przesłanki powstania TUW CUPRUM. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1996, nr 7/8/9.
 8. Kisiel A.: A może jednak TUW. "Gazeta Ubezpieczeniowa" 2000 nr 12.
 9. Kocięcka B.: Związki wzajemności członkowskiej. W: Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Pr. zb. pod red. T. Sangowskiego, AE Poznań 2001.
 10. Kufel J.: Zasady ubezpieczenia notariuszy w Polsce. W: II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej, Wyd. Stowarzyszenia Notariuszy RP, Poznań-Kluczbork 1999.
 11. Legieć J.: Zarządzanie ryzykiem ubezpieczeniowym na poziomie strategicznym poprzez ubezpieczenia wzajemne. Referat wygłoszony na ogólnopolskim seminarium pt. "Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń - stan i perspektywy", Poznań AE 1999.
 12. Linkowski J.K.: Pożytki marginalnego sektora. "Prawo i Gospodarka" z 18.09.1999 r.
 13. Łańcucki J.: System finansowy ubezpieczeń gospodarczych. WP, Warszawa 1989.
 14. Pazura R.: Kształt rynku ubezpieczeniowego w Polsce oraz problemy strategiczne. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 1994 nr 4/5/6/.
 15. Pietrzak B.A.: Gospodarka finansowa TUW. "Gazeta Samorządu i Administracji" 2000 nr 3.
 16. Saganowski T.: Rozwój i tradycje towarzystw wzajemnych w Polsce oraz możliwości ich rozwoju. Międzynarodowa Konferencja Ubezpieczeniowa AIDA Warszawie 1991.
 17. Sobczak M.: Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych na polskim rynku ubezpieczeniowym. Poznań AE 1999, praca magisterska.
 18. Solarz J.K.: Narodowe instytucje w sferze ubezpieczeń. "Wiadomości Ubezpieczeniowe" 2000 nr 5/6.
 19. Zdanowski M.: Rola społeczna ubezpieczeń gospodarczych w Polsce. Wygłoszony w dn. 28.03.2001 na otwartym seminarium naukowym Instytutu Zarządzania Ryzykiem w WSUiB w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu