BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szczur Maria
Title
Przepisy Wspólnotowe w zakresie świadczeń zdrowotnych : Skutki finansowe dla Polski
Source
Polityka Społeczna, 1999, nr 4, s. 25-35
Keyword
Prawo WE, Prawo zabezpieczenia społecznego, Usługi medyczne, Świadczenia zdrowotne, Polska w WE, Macierzyństwo
European Community law, Social security law, Medical services, Health care benefits, Poland in the EC, Motherhood
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Przepisy regulujące sprawę świadczeń zdrowotnych w przypadku choroby i macierzyństwa zawarte są w rozporządzeniu nr 1408/71/EWG. Realizacja przepisów wspólnotowych wymaga zdefiniowania i zbudowania właściwych struktur organizacyjnych w kraju w celu refundowania kosztów świadczeń medycznych osobom ubezpieczonym w Polsce, a przebywającym czasowo w państwach członkowskich Wspólnoty.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu