BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szewc-Rogalska Alina
Title
Zakupy gruntów przez cudzoziemców w Polsce
Land Purchase in Poland by Foreigners
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 9, s. 81-88
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zakup, Nieruchomości gruntowe, Inwestycje w nieruchomości, Inwestycje zagraniczne
Small business, Purchasing, Ground real estate, Investments in real estate, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem pracy jest próba rozpoznania uwarunkowań i skali inwestowania cudzoziemców w nieruchomości gruntowe w Polsce. W niektórych przypadkach cudzoziemcy muszą uzyskać zezwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Podmioty własności zagranicznej użytkują łącznie 143 tys. ha gruntów, tj. zaledwie 0,4% ogólnej powierzchni gruntów w Polsce.

The aim of the study is to examine the conditions and the scope of foreigners' ground investments in Poland. In particular cases foreigners have to obtain special permissions from the Ministry of Internal Affairs and Administration. Currently foreigners own only 0,4% of all grounds in Poland (143 000 hectares
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mazurek A.K., Szanse i zagrożenia wejścia do UE w opinii rolników (na przykładzie powiatu lubelskiego), “Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2003, nr 6, s. 95-101.
  2. Sakson A., Obawy Polaków przed wykupem polskiej ziemi przez Niemców – źródła, przejawy, zróżnicowanie, „Wieś i Rolnictwo” 2003, nr 1, s. 31-45.
  3. Szewc – Rogalska A., podmioty zagraniczne w przemyśle, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2005, nr 6, s. 79-85.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu