BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malara Zbigniew
Title
Konkurencyjność współczesnego przedsiębiorstwa
Competitiveness of contemporary enterprise
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 3-10, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Konkurencyjność, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Konkurencja, Pozycjonowanie
Small business, Competitiveness, Enterprise competitiveness, Competition, Positioning
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę zjawiska konkurencyjności. Scharakteryzowano podstawowe źródła budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, oraz przybliżono koncepcje odnoszące się do tego zjawiska. Zarysowano także możliwe kierunki rozwoju teorii i praktyki działania przedsiębiorstw w obrębie omawianej problematyki.

The definitions and foundations of competitiveness are discussed in the article. The author characterizes main sources of establishing enterprise competitiveness, as well as presents concepts related to this phenomenon. Perspectives of the development of theory and enterprise practice focused on competitiveness achievement are mentioned as well.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Faulkner D., Bowman C., Strategie konkurencji. Podstawy zarządzania, Gebethner i S-ka, Warszawa 1996.
  2. Gołębiowski T., Zarządzanie strategiczne - planowanie i kontrola, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2001.
  3. Gorynia M., Stępień B., Sulimowska M., Konkurencyjność przedsiębiorstwa - koncepcje, pomiar, ocena i standaryzacja, [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Seria 1, nr 278, Poznań 2000.
  4. Malara Z., Oleniuch I., Organizacja wirtualna - wyzwanie dla współczesnych przedsiębiorstw, [w:] Hopej M. (red.), Nowe tendencje w organizacji i zarządzaniu. Prace naukowe Instytutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, nr 73, Seria Konferencje, nr 23, Wrocław 2003.
  5. Pierścionek Z., Klasyfikacja źródeł przewagi konkurencyjnej. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom LXXXII, 2002.
  6. Szymura-Tyc M., Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa, ,,Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 1, styczeń 2003.
  7. Wysocki J., Przewaga konkurencyjna a sukces rynkowy przedsiębiorstwa. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, tom LXXXIII, 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu