BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ejdys Joanna
Title
Systemy zarządzania organizacjami inteligentnymi
Management systems of intelligent organizations
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 10-17, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Organizacje inteligentne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Systemy organizacyjne w zarządzaniu, Zarządzanie, Zarządzanie jakością, Normy ISO 9001
Intelligent organisations, Small business, Organizational systems in management, Management, Quality management, ISO 9001
Note
streszcz., summ.
Abstract
Zainteresowanie systemami zarządzania jakością, (ISO 9001), środowiskiem (ISO 14001) oraz bezpieczeństwem pracy (PN-N 18001) jest przykładem kompleksowego i systemowego podejścia do problematyki zarządzania wybranymi obszarami. Podstawowym czynnikiem decydującym o efektywności i skuteczności omawianych systemów jest wiedza. W artykule zaproponowano stopniową adaptację sformalizowanych systemów ISO w kierunku organizacji uczącej się i organizacji inteligentnej.

The interest in quality management systems (ISO 9001), environment (ISO 14001) or work safety management systems (PN-N 18001) reflects a comprehensive and systemic approach to the management of particular areas. Knowledge is a key factor for effectiveness and efficiency of the systems discussed. The author proposes a gradual adaptation of the formalized systems towards a learning or an intelligent organization.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brdulak J.J., Zarządzanie wiedzą a proces innowacji produktu. Budowanie przewagi konkurencyjnej firmy, SGH, Warszawa 2005.
  2. Ejdys J. i inni, Zintegrowane systemy zarządzania. Teoria i praktyka, Wyd. Politechniki Białostockiej, Białystok 2006.
  3. Grudzewski W.M., Hejduk I., Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2004.
  4. Probst G., Raub S., Romhard K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  5. Senge P., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  6. Waltz E., Knowledge Management in the Intelligence Enterprise, Arteh House, Boston 2003.
  7. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, red. K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu