BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kolarz Magdalena
Title
Zagraniczne inwestycje a transfer technologii do Polski
Foreign investments and technology transfer to Poland
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 18-27, bibliogr. 17 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Inwestycje bezpośrednie, Transfer technologii, Produktywność, Inwestycje zagraniczne
Small business, Direct investments, Technology transfer (TT), Productivity, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Artykuł analizuje wpływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich na kształtowanie się wskaźnika całkowitej produktywności czynników produkcji (TFP) w latach 1 995-2002, w podziale na sektory własności. Omówiono stan i strukturę BIZ w Polsce do końca 2003 r. oraz wybrane efekty obecności inwestorów zagranicznych na polskim rynku.

The analysis of the influence of foreign direct investments (FDI) on the TFP factor in the years 1995-2002, including different property sections, is presented in the article. The paper characterizes the state and structure of FDI in Poland up to 2003, as well as chosen effects of foreign investors' presence on Polish market.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Broad Economic Policy Guidelines, ,,European Economy", 1996, nr 62.
 2. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce według stanu na koniec 2003 roku, Raport Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004.
 3. Dunning J.H., Multinational Enterprise and the Global Economy, Addison- Wesley Publishing Company, Workingham 1993.
 4. Englander S., Gurney A., Medium-Term Determinants of the OECD Productivity, ,,OECD Economic Studies", 1994, nr 22.
 5. Karaszewski W., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne. Polska na tle świata, Wydawnictwo ,,Dom Organizatora", Toruń 2004.
 6. Kolarz M, Innowacyjność przedsiębiorstw a zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, praca doktorska napisana na Politechnice Śląskiej, Gliwice 2005.
 7. Lista największych inwestorów zagranicznych w Polsce, PAIiIZ, Warszawa 2003, http:// www.paiz.gov.pl.
 8. Michałków I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce w dobie globalizacji, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej, Warszawa 2003.
 9. Orłowski W.M., Droga do Europy. Makroekonomia wstępowania do Unii Europejskiej, Monografie Instytutu Europejskiego w Łodzi, Łódź 1998. 10. Raport na temat wspierania inwestycji zagranicznych w Polsce, Departament Inwestycji Zagranicznych i Promocji Eksportu, MGPiPS, PAIiIZ, Warszawa 2004.
 10. Sachs J.D., Warner A.W., Achieving Rapid Growth in the Transition Economies of Central Europe, Harvard Institute for International Development, Cambridge, Massachusetts 1996.
 11. Stan bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) w Polsce na koniec pierwszego półrocza 2004, Raport Departamentu Analiz i Prognoz Ekonomicznych Ministerstwa Gospodarki i Pracy, Warszawa 2004, http://www.mpips.gov.pl.
 12. Technology and the Economics, Key Relationships, OECD, Paris 1992.
 13. Umiński S., Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2002. 15. Weresa M.A., Skutki inwestycji zagranicznych dla gospodarki kraju przyjmującego - doświadczenia Polski, http://www.case.com.pi, 2002.
 14. Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowowschodniej, Próba interpretacji na gruncie teorii bezpośrednich inwestycji zagranicznych i teorii integracji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1996.
 15. Woodward R., W jaki sposób bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) wspomagają proces rozwoju gospodarczego ? http://www.case.com.pl, 2002.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu