BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pawlak Katarzyna
Title
Proces oceny skuteczności reklamy
The Advertising Efficiency Evaluation Process
Source
Zeszyt Naukowy Doktorantów / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2000, nr 2, s. 129-142, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Reklama, Kampanie reklamowe, Efektywność reklamy, Konkurencja reklamowa, Zachowania konsumenta
Advertising, Advertising campaign, Advertising efficiency, Advertising competition, Consumer behaviour
Abstract
Najnowsze podejście do zagadnień reklamy określa jej skuteczność jako stopień realizacji postawionego celu w określonych, zewnętrznych warunkach funkcjonowania firmy. Pogląd ten wiąże skuteczność reklamy z całym procesem powstawania reklamy i uzależnia efekty od poprawnej realizacji poszczególnych jej etapów. Uwaga autorki została skupiona na obszarach i etapach badań skuteczności reklamy oraz na czynnikach ograniczających skuteczność kampanii reklamowej.

New approach towards advertising defines its efficiency as degree of aim's realization in specified, external firm conditions. That kind of view connects advertising efficiency with the whole process of advertising creation. Most attention has been devoted to research of advertising efficiency as well as efficiency decreasing factors of advertising campaign. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu