BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antczak Zbigniew
Title
Ewolucja paradygmatów nauk o zarządzaniu : Między refleksją a działaniem
Evolution of Paradigms in the Management Science
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 99-105, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Organizacja i zarządzanie, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teorie zarządzania, Ewolucja zarządzania
Organisation and management, Enterprise management, Management theories, Evolution of management
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera przegląd wybranych opinii na temat paradygmatów nauk o zarządzaniu. Autor przedstawia także własne spostrzeżenia dotyczące tego zagadnienia.

The author presents a report including selected opinions in the discussion on paradigms and presents his own reflections on the subject. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Antczak Z. (2004), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie w okresie transformacji gospodarczo-społecznej w Polsce, Wrocław.
 2. Antczak Z. (2001), Realizacja funkcji personalnej w firmach o zaawansowanych technologiach, wyniki badań własnych, materiały niepublikowane, Wrocław.
 3. Brilman J. (2002), Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa.
 4. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), (2000), Przedsiębiorstwo przyszłości, Difin, Warszawa.
 5. Grudzewski W.M., Hejduk I.K. (red.), (2002), Przedsiębiorstwo przyszłości - wizja strategiczna, Difin, Warszawa.
 6. Kostera M. (1996), Postmodernizm w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
 7. Krzyżanowski L.J. (1999), O podstawach kierowania organizacjami inaczej: paradygmaty, modele, metafory, filozofia, metodologia, dylematy, trendy, PWN, Warszawa.
 8. Kuhn T.S. (2001), Struktura rewolucji naukowych, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa.
 9. Łucewicz J. (1999), Organizacyjne zachowania człowieka, AE, Wrocław.
 10. Płoszajski P. (1995), Nowy paradygmat dla nowej rzeczywistości, "Organizacja i Kierowanie" nr 3.
 11. Przybyła M. (2001), Teorie i nurty w nauce o zarządzaniu, [w:] Organizacja i zarządzanie. Podstawy wiedzy menedżerskiej, red. M. Przybyła, AE, Wrocław.
 12. Słownik wyrazów obcych (1991), PWN, Warszawa.
 13. Wawrzyniak B. (1999), Odnawianie przedsiębiorstwa. Na spotkanie XXI wieku, Poltext, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu