BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Barabasz Adela
Title
Osobowość organizacji - założenia teoretyczne
Organizational Personality - Basic Assumptions
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 106-119, bibliogr. 24 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Teoria organizacji, Psychologia, Zachowania organizacyjne
Organisation theory, Psychology, Organisational behaviour
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia podstawowe założenia modelu osobowości organizacji. Prezentowana idea osobowości organizacji opiera się głównie na psychodynamicznym ujmowaniu mechanizmów sterujących zachowaniem, ale wykorzystuje także pojęcia wprowadzone przez teorie poznawcze oraz idee zawarte w ogólnej teorii systemów.

Some fundamental assumptions concerning the concept of organizational personality are presented in the paper. The author shows that applying our knowledge of the phenomena and mechanisms governing the lives of individuals and groups may be useful in explaining phenomena and mechanisms arising in the realm of the functioning of an organization. She attempts to demonstrate that employing the idea of an organizational personality will not only help in understanding a given organization better, but also in running it more efficiently. The author shows that viewing an organization through the prism of the mechanisms of personality function will allow management to exploit the potential of a given organization more effectively and to cope with crisis situations arising within the organization, such as the broadly construed issue of change, more efficiently. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Allport G. W. (1961), Pattern and Growth in Personality, Holt Rinehart, & Winston, New York.
 2. Bielski M. (2002), Podstawy teorii organizacji i zarządzania, C.H. Beck, Warszawa.
 3. Dollard J., Miller N.E. (1969), Osobowość i psychoterapia, PWN, Warszawa.
 4. Drat-Ruszczak K. (2000), Teorie osobowości - podejście psychodynamiczne i humanistyczne, [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, red. J. Strelau, t. 2, GWP, Gdańsk.
 5. Griffin R. W. (1996), Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa.
 6. Hall C.S., Lindzey G. (1990), Teorie osobowości, PWN, Warszawa.
 7. Hatch J.M. (2002), Teoria organizacji, PWN, Warszawa.
 8. Hermans H.J.M., Hermans-Jansen E. W. (2000), Autonarracje: tworzenie znaczeń w psychoterapii, Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa.
 9. Jakubik A. (1997). Zaburzenia osobowości, Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.
 10. Kets de Vries M.F.R., Miller D. (1984), The Neurotic Organization: Diagnosing and Changing Counterproductive Styles of Management, Jossey-Bass, San Francisco.
 11. Lichtarski J. (red.), (2003), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, AE, Wrocław.
 12. Morgan G. (2001), Wyobraźnia organizacyjna. Nowe sposoby postrzegania, organizowania i zarządzania, PWN, Warszawa.
 13. Mouzelis N. (1975), Organization and Bureaucracy, Routledge and Kegan Paul, London.
 14. Murray H.A., Kluckhohn C. (1953), Outline of a Conception of Personality, [w:] Personality in Nature, Society, and Culture, red. C. Kluckhohn, H.A. Murray, D. Schneider, Knopf, New York.
 15. Obuchowski K. (1985), Adaptacja twórcza, Książka i Wiedza, Warszawa.
 16. Obuchowski K. (2000), Człowiek intencjonalny, czyli o tym, jak być sobą, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 17. Oleś P.K. (2003), Wprowadzenie do psychologii osobowości, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 18. Pervin L.A. (2002), Psychologia osobowości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 19. Reuchlin M. (red.), ( 1983), Psychologia życia codziennego, PWN, Warszawa.
 20. Robbins S.P. (1988), Management: Concepts and Applications, Prentice-Hall, New Jersey.
 21. Silverman D. (1970), The Theory of Organization, Heinemann, London.
 22. Szymczak M. (red.), (1982), Słownik języka polskiego, PWN, Warszawa.
 23. Sullivan H.S. (1953), The Interpersonal Theory of Psychiatry, Norton, New York.
 24. Tomaszewski T. (red.), (1976), Psychologia, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu