BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Burda-Świerz Katarzyna, Holecki Tomasz
Title
Działania w zakresie wybranych metod zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej
The Tendencies for Selected Methods of Management in Health Service Administration
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 128-134, bibliogr. 18 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Opieka zdrowotna, Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Zarządzanie zmianami, Otwartość na zmiany, Metody organizatorskie
Health care, Medical facilities management, Change management, Openness to change, Organizational methods
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia metody i techniki zarządzania wykorzystywane w celu wprowadzenia zmian w zakładach opieki zdrowotnej. W praktyce zarządzania najczęściej wykorzystywane są następujące koncepcje zarządzania: outsourcing, benchmarking i Total Quality Management (TQM).

Nowadays we can observe dynamic changes in health protection system. The management in health service administration in the present situation when there are plenty of needs not only requires proper techniques but also continuous improvements in management style. Under these circumstances the change is a condition of success. Polish health system, which is constantly rebuilding, requires professional and flexible leaders. This article is an attempt to present new methods of management in Polish health service administration. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Ansell T. (1995), Zarządzanie jakością w sektorze usług finansowych. Narzędzia zarządzania jakością oraz ich zastosowania, Warszawa.
 2. Bendell T., Boulter L. (2000), Benchmarking. Tak uzyskać przewagę nad konkurencją, Kraków.
 3. Cygan Z., Liman J. (2000), Koncepcja kierowania przedsiębiorstwem w warunkach społeczeństwa informacyjnego, [w:] Menedżer w dobie informacyjnej - postindustrialnej, red. Z. Frankowicz, Wrocław.
 4. Domalski J. (1998), Zarządzanie jakością w szpitalu, "Antidotum", nr 2.
 5. Drucker P. (2002), Zarządzanie w XXI wieku, [w:] Zarządzanie zmianami w polskich spółkach giełdowych i innych organizacjach u progu XXI wieku, red. M. Juchnowicz, Warszawa.
 6. Durlik M. (2002), Zarządzanie procesami leczenia w opiece zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, Warszawa.
 7. Hammer M., Champy J. (1996), Reengineering w przedsiębiorstwie, [w:] Wykorzystanie nowoczesnych instrumentów zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, red. E. Frankowska, T. Rek, Warszawa.
 8. Hernandez S.R., Kałużny A.D. (2001), Innowacje i zmiany organizacyjne, [w:] Podstawy zarządzania opieką zdrowotną, red. A.D. Kałużny, S.M. Shortell, Kraków.
 9. Hibner E. (2003), Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia, Łódź.
 10. Klich J. (2001), Zarządzanie strategiczne, [w:] Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Polsko-brytyjskie spojrzenie na zagadnienia zarządzania w nowym stuleciu, red. J. Klich, M. Whitfield, Kraków.
 11. Mikołajczyk Z. (2003), Zarządzanie procesami zmian w organizacji, Katowice.
 12. Opolski K., Dykowska G., Możdżonek M. (2003), Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Warszawa.
 13. Pierzchała W. (2000) Jakość w medycynie. Jakość ma wymiar prawny i etyczny, "Gazeta Szpitalna", nr 7, Samodzielny Publiczny Centralny Szpital Kliniczny Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach.
 14. Šmid W. (2000), Leksykon menedżera, Kraków.
 15. Traczyk Z. (2002), Zmiany jako proces kształtowania organizacji, [w:] Zarządzanie zmianami w polskich spółkach giełdowych i innych organizacjach u progu XXI wieku, red. M. Juchnowicz, Warszawa.
 16. Trocki M. (2002), Restrukturyzacja zakładów opieki zdrowotnej, [w:] Nowoczesne zarządzanie w opiece zdrowotnej. Zarządzanie w zakładach opieki zdrowotnej, red. M. Trocki, Warszawa.
 17. Włodarczyk C., Sitko S. (1999), Zarządzanie ochroną zdrowia w powiecie. Poradnik dla samorządów, Kraków.
 18. Zysnarska M. (1997), Wprowadzanie zmian w zakładach opieki zdrowotnej - minimalizacja oporów, [w:] Organizacja i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Choroby cywilizacyjne, red. M.D. Głowacka, B. Pawlaczyk, Poznań.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu