BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Głuszek Ewa
Title
Czynniki budujące reputację firmy
Factors Building the Good Reputation
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 135-144, bibliogr. 9 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Wizerunek przedsiębiorstwa
Enterprise value, Intangible asset, Company image
Note
summ.
Abstract
Przedmiotem rozważań w artykule jest zagadnienie reputacji firmy, jej znaczenie, czynniki o charakterze społecznym i ekonomicznym oraz działania budujące reputację przedsiębiorstwa. Reputacja jest jednym z najważniejszych zasobów niematerialnych dających firmie trwałą przewagę konkurencyjną i wymierne korzyści ekonomiczne. Szczególnie ważna jest jej rola w stabilizowaniu działalności przedsiębiorstwa oraz wpływ na długoterminowe wyniki finansowe. Posiadanie przez przedsiębiorstwo dobrej reputacji ma zasadnicze znaczenie dla wszystkich interesariuszy, choć ich oczekiwania względem niego dotyczą bardzo różnych aspektów społecznych i ekonomicznych.

A good corporate reputation possesses the characteristics of an intangible asset and it may provide the corporation with a competitive advantage. It is vital for the success and survival of the firm in the long run, but it does not impact firm value, whereas corporate financial performance improves corporate reputation. A corporations image includes the perceptions of alI stakeholders, but each of them has different needs - social and economical. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brammer S., Pavelin S. (2004), Building a Good Reputation, "European Management Journal", vol. 22, nr 6, December.
  2. Fombrun Ch. (1996), Reputation. Realizing Value from the Corporate Image, Harvard Business School Press, Boston, Massachusetts.
  3. Głuszek E. (2004), Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, AE, Wrocław.
  4. Groenland E.A.G. (2002), Qualitative Research to Validate the RQ-dimensions, "Corporate Reputation Review", nr 4.
  5. Kotha S., Rajgogal S., Rindova V. (2001), Reputation Building and Performance, "European Management Journal", vol. 19, nr 6.
  6. Low J., Kalafut P. (2004), Niematerialna wartość firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  7. Michalisin M., Kline D., Smith R. (2000), Intangible Strategic Assets and Firm Performance, "Journal of Business Strategies", vol. 17, nr 2.
  8. Roberts P., Dowling G. (2002), Corporate Reputation and Sustained Superior Financial Performance, "Strategic Management Journal", nr 23.
  9. Rose C., Thomsen S. (2004), The Impact of Corporate Reputation on Performance: Some Danish Evidence, "European Management Journal" , vol. 22, nr 2, April.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu