BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krupski Rafał
Title
Badanie elastyczności przedsiębiorstw
Research of Enterprise Flexibility
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 145-152, bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie zmianami, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zachowania organizacyjne, Elastyczność organizacyjna
Change management, Enterprise management, Organisational behaviour, Organizational flexibility
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawia przykłady badań elastyczności przedsiębiorstw w literaturze przedmiotu i badania własne. Konkluduje, iż wśród czynników zmniejszających elastyczność firm znajduje się jeden niezależny od wielkości przedsiębiorstw – jest nim ograniczony dostęp do własnych lub obcych środków.

The article presents the examples of enterprise flexibility research based on the literature dealing with this subject. The author presented his own method of flexibility research and introductory research conclusions of 180 enterprises. These conclusions were presented in following profiles: the enterprise size (measured by the number of employees), the enterprise global flexibility and factors creating this flexibility. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Hatum A., Pettigrew A. (2004), Adaptation in der Environmental Turmoil: Organizational Flexibility in Family- Owned Firms, "Family Business Review" , nr 3, September.
  2. Lund R., Gjerding A.N. (1996), The Flexible Company. Innovation, Work Organization and Human Resource Management, Międzynarodowa konferencja OECD i Human Resource Development, Ottawa, 2-3 grudnia 1996 pt. Changing Workplace Strategies: Achieving Better Outcomes for Enterprises, Workers and Society.
  3. Osbert-Pociecha G. (2004), Elastyczność przedsiębiorstwa - jej atrybuty i wymiary w literaturze przedmiotu, [w:] Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - między teorią i praktyką, red. H. Jagoda, J. Lichtarski, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 1014, AE, Wrocław.
  4. Krupski R. (red.), (2005), Zarządzanie przedsiębiorstwem w turbulentnym otoczeniu. Ku superelastycznej organizacji, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu