BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kwiecień Anna
Title
Koncepcja systemu zarządzania reputacją
The Conception of the Reputation Management System
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1092, s. 153-159, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Zmiana warunkiem sukcesu : przeobrażenia metod i praktyk zarządzania
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa
Enterprise management, Value Based Management (VBM), Enterprise value
Note
summ.
Abstract
W artykule omówiono istotę procesu zarządzania reputacją. Zaprezentowano narzędzia, które mogą być wykorzystywane w zarządzaniu reputacją oraz zadania, jakie mogą być za ich pomocą wykonane. Zarządzanie reputacją przedsiębiorstwa zdefiniowano jako zespół działań zorientowanych na korzystną zmianę czynników kreujących reputację firmy w krótkim i długim horyzoncie czasu, a poprzez to umożliwiających długoterminowy wzrost wartości przedsiębiorstwa.

In this article it was undertaken the trial of the presentation of the main idea of reputation management process. In this article they were also presented the main tools which can be used to create reputation and to manage it. The management of reputation was defined as a team of activities which concern with the creation of reputation in a short and long time and enable the increase of the company value in a long time. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ackoff R.L. (1993), Zasady planowania w korporacjach, PWE, Warszawa.
  2. Kaplan R.S., Norton D.P. (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, PWN, Warszawa.
  3. Storbacka K., Lehtinen J.R. (2001), Sztuka budowania trwałych związków z klientami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Sudoł S. (2002), Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Dom Organizatora, TNOiK, Toruń.
  5. Sztucki T. (1998), Encyklopedia marketingu. Definicje, zasady, metody, Placet, Warszawa.
  6. Wołkiewicz M. Reputacja krocie warta, www.cobra.pl.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu