BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarski Robert
Title
Systemowe czy procesowe podejście w zarządzaniu jakością?
The System or Process Approach in Quality Management
Source
Zeszyt Naukowy Doktorantów / Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 2000, nr 2, s. 143-159, bibliogr. 21 poz.
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Zarządzanie jakością, Zarządzanie systemowe, Teoria systemów, Struktura przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Enterprise management, Quality management, System management, Theory of systems, Structure of company, Literature review
Abstract
Tematem artykułu była nowa tendencja w zarządzaniu jakością, polegająca na połączeniu i wykorzystaniu zalet podejścia systemowego i procesowego w zarządzaniu. Takie podejście procesowe zorganizowane w system, jest zdaniem autora niezbędne w atmosferze zmienności procesów wywołanych zmianami otoczenia bliższego i dalszego. We wstępie, autor przedstawił ogólną wiedzę o systemach, istotę podejścia systemowego, a dalej scharakteryzował przedsiębiorstwo jako system oraz system procesów w zarządzaniu jakością w przedsiębiorstwie.

New tendency in quality management relies on connection and use of advantages from system and process approach in management. In the introduction, the author presents general knowledge about systems and system approach. Then, he characterizes an enterprise as system. (AŁ)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu