BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Miłaszewicz Danuta
Title
Finansowanie działalności rozwojowej przedsiębiorstw
Financing of enterprise development activity
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 42-49
Keyword
Finansowanie przedsięwzięć rozwojowych, Rozwój przedsiębiorstwa, Finansowanie przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Development projects financing, Enterprise development, Financing enterprises, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W celu finansowania działalności rozwojowej przedsiębiorstwa mogą wykorzystywać zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne źródła pozyskania funduszy. Wyniki badań ankietowych przedstawione w opracowaniu potwierdzają, iż źródła wewnętrzne są głównym sposobem finansowania działalności rozwojowej polskich podmiotów, a ich znaczenie wynika z wielu barier ograniczających dostęp do zewnętrznych funduszy.

Enterprises may take advantage of internal or external sources while financing their development activity. The results of a survey presented in the paper provide evidence that Polish enterprises finance their development activity mainly internally due to a number of barriers limiting the availability of external funds.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Białasiewicz M., M. Gołębiowski, W. Janasz, A. Niwiński, Inwestycje jako czynnik zmian strukturalnych w przemyśle w warunkach inflacji ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu okrętowego, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 44.
 2. Bielawska A., Finanse przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000, s. 99.
 3. Bielawska A., Polityka podziału zysku i aktywność inwestycyjna przedsiębiorstw, [w:] Finanse, bankowość i ubezpieczenia wobec wyzwań współczesności, red. K. Znaniecka, Akademia Ekonomiczna im. K. Adamieckiego, Katowice 2002, s. 35-36.
 4. Bielawska A., Podstawy finansowe przedsiębiorstw, Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, Szczecin 2001, s. 51.
 5. Dura J., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1993, s. 52.
 6. Finanse przedsiębiorstw, red. L. Szyszko, PWE, Warszawa 2000, s. 50-74.
 7. Iwin J., Niedzielski Z., Amortyzacja w finansach przedsiębiorstw, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2002, s. 23.
 8. Inwestor. Inwestycje rzeczowe, red. W. Flak, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2000, s. 25.
 9. Kapitałowa strategia przedsiębiorstwa. (red.) J. Sobiech, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 2002, s. 53.
 10. Perridon L., Steiner M., Finanzwirtschaft der Unternehmung, Wilhelm Heyne Verlag, München 1995,s. 323.
 11. Pluta W., Strategiczne zarządzanie finansami, ,,Ekspert", Wrocław 1996, s. 101.
 12. Waśniewski T., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1997, s. 387.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu