BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Matejuk Jerzy
Title
Od tworzenia planów do myślenia strategicznego
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 23-25
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Strategia przedsiębiorstwa, Planowanie strategiczne, Przewaga konkurencyjna, Metodologia organizacji i zarządzania
Strategic management, Corporation strategies, Strategic planning, Competitive advantage, Organisation and management methodology
Abstract
W artykule zwrócono uwagę, że w zarządzaniu strategicznym dokonuje się dość daleko idące przewartościowanie podejścia do budowy strategii. Coraz wyraźniej widoczne jest odejście od paradygmatu planistycznego na rzecz paradygmatu myślenia strategicznego.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. A.D. CHANDLER Jr., Strategy and Structure: Chapters in the History of the American Industrial Enterprise, MIT Press, Cambridge, Mass. 1962, s. 16.
  2. G. HAMEL, C.K. PRAHALAD, Przewaga konkurencyjna jutra. Strategia przejmowania kontroli nad branżą i tworzenia rynków przyszłości, Business Press, Warszawa 1999, s. 233-234.
  3. A. KALETA, Procedura współczesnego zarządzania strategicznego, "Przegląd Organizacji", 10/2003, s. 24 i 25.
  4. F. KRAWIEC, Strategiczne myślenie w firmie, Difm, Warszawa 2003, s. 21.
  5. R. KRUPSKI, Strategia bez celów, "Przegląd Organizacji", 11/2003, s. 8.
  6. H. MINTZBERG, The Rise and Fall of Strategic Planning (1994), zob.: K. OBŁÓJ, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001, s. 63-64.
  7. K. OBŁÓJ, Dominująca logika firmy. Strategie polskich liderów, Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003, s. 16-18.
  8. K. OBŁÓJ, Strategia organizacji. W poszukiwaniu trwałej przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2001, s. 63-64.
  9. Z. PIERŚCIONEK, Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 69.
  10. P. SKAT-RORDAM, Zmiany decyzji strategicznych. Wykorzystywanie okazji rynkowych do rozwoju przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu