BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gajdzik Bożena
Title
Zarządzanie przedsiębiorstwem a ochrona środowiska
Enterprise management vs. environement protection
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 49-56, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Ochrona środowiska, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Finansowanie ochrony środowiska, Inwestycje w ochronę środowiska, Program ochrony środowiska w przedsiębiorstwie, Zarządzanie środowiskiem, Zanieczyszczenie środowiska
Small business, Enterprise management, Environmental protection, Enterprises ecological politics, Environmental protection financing, Environmental investments, Environmental program in the enterprise, Environmental management, Environmental pollution
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem artykułu było uporządkowanie strategii działań przedsiębiorstw, z uwzględnieniem ochrony środowiska. Dokonano analizy efektów ekologicznych przedsiębiorstwa Femira S.A., posiadającego system zarządzania środowiskowego (SZŚ) i realizującego strategię czystszej produkcji (CP). Efekty ekologiczne są widoczne, mniejsza jest uciążliwość przedsiębiorstwa dla środowiska.

The author attempts to systemize enterprise strategy, including environmental protection issues. The article presents a case of The Ferrum S.A. company which implemented both Environment Management System based on ISO 14001 norm and Cleaner Production strategy. The analysis proves that ecological effects are evident and the enterprise has a less negative impact on the environment.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Frese E., Klook J., Internes Rechnungswesen und Organisation aus der Sicht des Umweltschutzes, ,,Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis" 1989, nr 1, s. 7.
  2. Gajdzik B., Efektywność ekologiczna przedsiębiorstwa hutniczego, ,,Hutnik", nr 5, 2006, wyd. Sigma-NOT, Warszawa 2006.
  3. Kulas I., Kusztal J., Zarządzanie środowiskiem w przedsiębiorstwie, AE, Katowice 2000, s. 57-58.
  4. Lisiecka K., Kubasiak A., Środowisko w globalnej orientacji zarządzania przedsiębiorstwem, AE, Katowice 200J,s. 40.
  5. Nowak Z., Zarządzanie środowiskiem, cz. II, Politechnika Śląska, Gliwice 2001, s. 22, 27.
  6. Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, wyd. PWN, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu