BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Birski Adam, Filipowicz Mirosław
Title
Reklamacje dóbr inwestycyjnych
Complaints of investment goods
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 56-65, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Reklamacje klienckie, Zasada Pareto, Polityka ekologiczna przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Small business, Client complaints, Pareto principle, Enterprises ecological politics, Enterprise management
Note
streszcz., summ.
Abstract
Reklamacje składane przez klientów są źródłem różnych informacji, które można wykorzystać do poprawy i doskonalenia procesu zarządzania przedsiębiorstwem. Podejmowanie działań korygujących lub zapobiegających wpływa na poprawę jakości oferowanych towarów, a także na budowanie właściwych relacji z klientem.

Complaints made by customers are the source of various information which may be used for the correction and improvement of enterprise management. Corrective or preventive actions improve the quality of goods offered and positively influence relations with customers. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Barlow J., Moller C., Reklamacja czyli prezent. Strategia korzystania z reklamacji od klienta, PWN, W-wa 2001, s. 14.
  2. Birski A., Telepraca – formy organizacyjne i możliwości rozwoju, „Przegląd Organizacji” nr 2, 2005, s. 26-30.
  3. Bruhn M., Implementierung einer kundenorientierten Unternehmensführung, ZFO 1, 2003, s. 13-19.
  4. Dembińska-Cyran I., Hofub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004, s.78-83.
  5. Kotler P., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1999, s. 440.
  6. Sudoł S., Szymczak J., Haffer M., Marketingowe testowanie produktów, PWE , Warszawa 2000, s. 298.
  7. Urbanek G., Jakość, satysfakcja, lojalność, rentowność - łańcuch przyczynowo-skutkowy, „Marketing i Rynek" nr 6, 2004, s. 7.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu