BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krawiec Franciszek
Title
Mechanizmy transferu wiedzy i technologii
Source
Przegląd Organizacji, 2006, nr 7-8, s. 26-31
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Transfer technologii, Badania i rozwój (B+R), Innowacje w produkcji, Procesy innowacyjne
Enterprise innovation, Technology transfer (TT), Research & Development (R+D), Innovations in production, Innovation processes
Country
Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy
United States of America (USA), Germany
Abstract
W procesie innowacji istotną rolę odgrywają badania podstawowe i stosowane, których wyniki stanowią podstawę do rozwoju nowych produktów i usług. W celu zapewnienia, że wyniki tych badań są w pełni wykorzystane w procesie rozwoju i wprowadzania na rynek nowych produktów i technologii niezbędne są wysoce efektywne mechanizmy transferu wiedzy i technologii z laboratoriów uniwersyteckich, prywatnych i rządowych instytutów (laboratoriów) naukowo-badawczych i innych jednostek naukowo-badawczych do przemysłu. Celem artykułu jest przedstawienie mechanizmów transferu wiedzy i technologii w USA i Niemczech oraz wynikających z nich wskazań dla Polski.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. T. AGMON, P. MAYES, Technology Transfer in International Business, Oxford University Press, New York 1991.
 2. "Business Week", wydanie specjalne, 25 października 1990 r.
 3. I. COOKE, P. MAYES, Introduction to Innovation and Technology Transfer, Artech House, Boston, MA 1996.
 4. P.P. DRUCKER, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s.153.
 5. Fact File: The Top 100 Institutions in Total Research-and-Development Spending for Fiscal 1988, "Chronicle of Higher Education", 29 listopada 1989 r.
 6. G. FUCHSBERG, Universities Said to Go Too Fast in Quest of Profit From Research, "Chronicle of Higher Education", 12 kwietnia 1989 r.
 7. A. JASIŃSKI, Innowacje i transfer techniki w procesie transformacji, Difin, Warszawa 2006.
 8. G.W. MATKIN, Technology Transfer and the University, American Council on Education and Macmillan Publishing Company, New York 1990.
 9. R.E. QUANDT, The Changing Landscape in Eastern Europe. A Personal Perspective on Philanthropy and Technology Transfer, Oxford University Press, New York 2002.
 10. R.M. ROSENZWEIG, Academia: Are We Selling Out to Industry? "Research Foundation of the State University of New York", styczeń-luty 1988.
 11. Sources of University Research Funds, "Chronicle of Higher Education", 10 grudnia 1988 r.
 12. United States General Accounting Office, R & D Funding. Foreign Sponsorship of University Research, United States General Accounting Office, GAO/ RECD-88-89BR, Washington, D.C., 1989.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu