BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wędzki Dariusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
"Benchmarking" w analizie finansowej
"Benchmarking" in financial analysis
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 73-80
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Analiza finansowa, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, Benchmarking, Analiza wskaźnikowa
Small business, Financial analysis, Financial analysis of enterprise, Benchmarking, Ratio analysis
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule omówiono wszystkie rodzaje wzorców przydatnych w analizie wskaźnikowej sprawozdania finansowego, m.in. wewnętrzne, jak np. porównywanie w czasie, standard, nierówność wzorcową, wartość wbudowaną, modelową. Scharakteryzowano także wzorce branżowe, średnią terytorialną, wzorce w rodzaju lidera konkurentów oraz wartości progowej.

The article deals with all sorts of benchmarks useful in the ratio financial analysis. As for internal benchmarks, time series benchmarks, standards, inequality model, intrinsic and model benchmarks are described. In case of external benchmarking, the author characterizes industry average, average in value range, territory average, leader of competitors model, standard and cut off ratio.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bednarski L., Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2002, s. 48.
  2. Dudycz T., Siła diagnostyczna wskaźników płynności finansowej. Materiały i Prace Instytutu Funkcjonowania Gospodarki Narodowej, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2005.
  3. Grudzewski W., Jagustyn-Grochowska S., Zużewicz L., Benchmarking – istota i zastosowanie, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 1999, nr 7.
  4. Penc-Pietrzak I., Rodzaje benchmarkingu, „Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 4.
  5. Siemińska E., Metody pomiaru i oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2002.
  6. Skonieczny J., Wzorce w zarządzaniu przedsiębiorstwem, “Ekonomika I Organizacja Przedsiębiorstwa” 2001, nr 9.
  7. Wędzki D., Strategie płynności finansowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003, s . 110.
  8. Włoszczowski B., Pietrzak T., Krytyka wartości optymalnych wskaźników płynności finansowej, „Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej” 2002, nr 900.
  9. Żwirbla A., Przyczynek do metod oceny efektywności gospodarowania, „Rachunkowość”, 1988, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu