BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dziwulski Jacek, Gliszczyński Grzegorz
Title
Opieka zdrowotna a kapitał intelektualny
Intelectual capital and healthcare system
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 80-90, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Opieka zdrowotna
Small business, Intellectual capital, Health care
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wybrane koncepcje definiowania i strukturyzacji kapitału intelektualnego. W oparciu o badania empiryczne zidentyfikowano składowe kapitału intelektualnego, najbardziej istotne dla zarządzania instytucjami opieki zdrowotnej.

Selected definitions and structuring of an intellectual capital notion are introduced in the article. Based on empirical research the components of intellectual capital essential for healthcare institutions management are also identified.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bratnicki M., Strużyna J. (red.), Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wyd. Akademii Ekonomicznej, Katowice 2001.
 2. Dobija D. (red.), Pomiar i rozwój kapitału ludzkiego przedsiębiorstwa, Wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2003.
 3. Dziwulski J., Wykorzystanie koncepcji kapitału intelektualnego w zarządzaniu szpitalem, Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej, Zabrze 2004.
 4. Edvinsson L., IC Entrepreneurship for Knowledge Capital as the New Source of Wealth of Nations, [w:] Intellectual Entrepreneurship through Higher Education, S. Kwiatkowski and J. Sadlak (editors), Leon Koźmiński Academy of Entrepreneurship and Management, Warsaw 2003.
 5. Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2001.
 6. Gudkova S., Wycena kapitału intelektualnego przedsiębiorstw. Najlepsze praktyki skandynawskie, ,,Master of Business Administration", 2003, nr 2.
 7. Jóźwiak J., Podgórski J., Statystyka od podstaw, PWE, Warszawa 1997.
 8. Kelly K., New Rules for The New Economy. 10 Radical Strategies for a Connected World. Viking, New York 1998.
 9. Roos J., Ross G., Dragonetti N., Edvinsson L., Intellectual Capital, Macmillan Business, 1997.
 10. Royal H., Intellectual Capital, Phi Delta Kappan, 2001.
 11. Stachowicz J., Walukiewicz S., Setting up proinnovative networks in Poland, ERSA Congress, Finland 2003.
 12. Stewart T. A., Intellectual Capital: The New Wealth of Organizations, Nicholas Brealey, London 1997.
 13. Stewart I., Intellectual Capital, Biddies Ltd., Buildford and Kings Lynn, 1998.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu