BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiśniewska Małgorzata
Title
EUREPGAP standard jakości i bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji pierwotnej. DROGA DO CERTYFIKATU
Source
Problemy Jakości, 2006, nr 11, s. 19-23
Keyword
Jakość, Jakość produktów żywnościowych, Rynek rolny, Bezpieczeństwo żywnościowe, Rynek przetworów owocowo-warzywnych
Quality, Food quality, Agricultural markets, Food security, Fruit and vegetable products market
Note
Zawiera rysunki: [1] Liczba akredytowanych jednostek certyfikacyjnych EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw, [2]Liczba jednostek posiadających uprawnienia do certyfikacji EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw na poszczególnych kontynentach, [3] Liczba rodzimych jednostek posiadających uprawnienia do certyfikacji EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw w Europie, [4] Liczba wydanych certyfikatów EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw, [5] Liczba krajów objętych systemem EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw. Zawiera tabele: [1] Lista jednostek zagranicznych funkcjonujących w Polsce, uprawnionych do certyfikacji EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw, [2] Liczba trenerów EUREPGAP z zakresu owoców i warzyw w poszczególnych krajach, [3] Schematy w ramach prgoramu benchmarkingowego
Abstract
W niniejszym artykule zaprezentowany został system zapewnienie bezpieczeństwa żywności na etapie produkcji - EUREPGAP. Przedstawiono jednostki certyfikacyjne, trenerów EUREPGAP oraz sam proces certyfikacji systemu. Artykuł został podsumowany doświadczeniami polskimi z wdrożenia systemu EUREPGAP.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. W. Górka, EUREPGAP - droga przez mękę, „Hasło Ogrodnicze", 2004, Nr 7.
  2. B. Katulski, Najczęstsze problemy polskich ogrodników przy wprowadzaniu systemu EUREPGAP, „Hasło Ogrodnicze", 2005, Nr 5.
  3. B. Katulski, Najczęstsze problemy polskich ogrodników przy wprowadzaniu systemu EurepGAP. Pomidory pod osłonami.; „Hasło Ogrodnicze", 2005, Nr 8.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu