BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szabolcs Duleba
Title
Logistic trends of the supply chains in the food industry
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 98-106, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Restrukturyzacja, Restrukturyzacja przemysłu spożywczego, Strategia logistyczna, System logistyczny, Małe i średnie przedsiębiorstwa
Restructuring, Restructuring of food industry, Logistic strategies, Logistic system, Small business
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań uzyskane w dw6ch projektach dotyczących kierunk6w restrukturyzacji branży spożywczej z punktu widzenia logistyki. Celem pierwszego projektu SULOGTRA, zrealizowanego w krajach dawnej piętnastki krajów ,,starej" Unii, było ustalenie kierunków przyszłego rozwoju logistyki w branży spożywczej. Z kolei badania przeprowadzone na Węgrzech miały na celu zidentyfikowanie cech krajowych systemów logistycznych, a następnie ich porównanie z cechami takich systemów logistycznych w krajach UE. Znajomość kierunków rozwoju systemów logistycznych umożliwi uczestnikom rynków rozwijających się z krajów nowych cz!onk6w UE podejmowanie racjonalnych decyzji, ułatwi integrację z europejskimi systemami logistycznymi, oraz właściwe reagowanie na pojawiające się wyzwania. Interesujące są również różnice poglądów w tej dziedzinie między starymi i nowymi krajami UE.

The subjects of the two projects introduced in the paper are the same: the predictable restructuring of the food and beverage sector from a logistic aspect. The goal of the first research (SULOGTRA) was to determine the main characteristics of the European (former EU15) countries' logistic processes in the food and beverage sector. The other (Hungarian) research wanted to determine only the national characteristics of the sector, and to compare it to the SULOGTRA results. If the participants of the Emerging Markets are aware of the predictable logistic trends (named by the developed countries experts), they can react in time with their organisational behaviour to the new challenges. It is also interesting to examine, what are the differencies between the two regional aspects, and what should be developed in the new EU member states' food and beverage sector companies to remain viable in the increased market competition.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. SULOGTRA, Effect on Transport of Trends in Logistics and Supply Chain Management, EU 5th FP, 2000-2002, Dl -Analysis of Trends in Supply Chain Management and Logistics; D4 - Supply Chain Management Trends Impact on Freight Transport System.
  2. Saaty T.L. (1980), The Analytic Hierarchy Process, New York, NY, McGraw-Hill International.
  3. Saaty T.L., and Vargas L.G. (2001), Models, Methods, Concepts& Applications of Analytic Hierarchy Process, International Series in Operations Research and Management Sciences, Boston/Dodrecht/London, Kluwer Academic Publishers.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu