BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Świadek Arkadiusz
Title
Klasyfikacje ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw
Economic Factors Formative Innovations in Firms - Classifications
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Instytutu Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, 2002, nr 40, s. 27-41, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Innowacyjność przedsiębiorstw, Skłonność do innowacji, Otoczenie przedsiębiorstwa, Przegląd literatury
Enterprise innovation, Tendency to innovation, Enterprise environment, Literature review
Note
summ.
Abstract
Artykuł zawiera prezentację różnych typologii ekonomicznych uwarunkowań innowacyjności przedsiębiorstw. Studia literaturowe pozwalają wyróżnić trzy główne nurty opisujące typologię uwarunkowań. Pierwszy dotyczy uwarunkowań wewnętrznych, tj.: potencjał ludzki, finansowy i rzeczowy. Drugi koncentruje się wokół otoczenia przedsiębiorstw. Natomiast trzeci nurt dotyczy źródeł innowacji.

Knowledge of classification of factors formative innovations in firms is the next steep after an identification of determinants, which allow understanding phenomenon that acting on level of innovation in the enterprises. The management's aware of making decision on this should give higher effectively of implementing and realising innovation strategy. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1232-5821
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu