BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fengming Chang M.
Title
An information management design in the Taiwan's textile enterprise
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2006, nr 10, s. 107-115, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie informacją, Przemysł włókienniczy
Small business, Information management, Textile industry
Note
streszcz., summ.
Country
Tajwan
Taiwan
Abstract
W ciągu ostatnich 30 lat tajwański przemysł włókienniczy ewoluował od tradycyjnych zakładów włókienniczych do globalnego systemu łączącego produkcję z marketingiem. W tym przemyśle, wymiana informacji i współpraca w zarządzaniu są decydującymi elementami w łańcuchu zaopatrzenia, szczególnie dla partnerów na całym świecie. W artykule przedstawiono projekt zarządzania informacją w ramach platformy umożliwiającej automatyczną wymianę, danych. Przedstawiono także studium przypadku. Okazuje się, że ta propozycja może znacząco usprawnić wyniki przemysłu włókienniczego w globalnej sieci dostaw.

Taiwan's textile enterprises have evolved from traditional local production mills into global textile industry supply chain, that integrates marketing and production during the past 30 years. In the globalization and the network tendency as well as the WTO effect, the information technology will be the enterprise's main key of success. Information exchange and collaboration management are very important in the supply chain, especially the partners situated all over the world. In this article, an information management design of data automatic exchange platform for collaboration management is described. Based on this design, a case study is also discussed. The results indicate that it can effectively improve the textile enterprise performance in the global supply chain collaboration management.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Beamon B.M., Supply Chain Design and Analysis: Models and Methods, "Production Economics", 1998, pp. 281-294.
 2. Beamon B.M., Measuring supply chain performance, "International Journal of Operations & Production Management", 19(3), 1999, pp. 275-292.
 3. CA e-BizPrise, Frank wu, e-bizArch2 developer guide, 2002, pp. 23-86.
 4. Carlucci D.R., Evolving in E-Business The Integrated Enterprise, "Enterprise Systems Journal" 15(1), 2000, pp. 6-7.
 5. Gerstner L.V., Business Strategy In E-Business, E-Business Seminar, August 1999.
 6. Jrming Chen, The Study Of The Critical Success Factors And its Impact on E-Supply Chain Management For Textile Industry, Nan-tai University of Technology, 2005.
 7. Kalakota R. and Robinson M., E-Business Roadmap for Success, Addison-Wesley, Mass, 1999.
 8. Palmer J.W., Electronic Commerce in Retailing Differences across Retail Formats, "The Information Society", 13, 1997, pp. 75-91.
 9. CA e-BizPrise, http://www.ebizprise.com.tw/service/arch_overall.htm. 10. Raghunathan M. and Madey G.R., A Firm-Level Framework for Planning Electronic Commerce Information Systems Infrastructure, "International Journal of Electronic Commerce", 4(1), 1999, pp. 121-145.
 10. RosettaNet, http://www.rosettanettaiwan.org.tw/RN_standard/rn_standard.html.
 11. Sweeney T., ERP Takes on E-Business - The latest Enterprise Software Packs E-Business Features such as Supply Chain Management, Internetweek, 835,2000, pp. 121-122.
 12. Turban E., Lee I, King D. and Chung H.M., Electronic Commerce: A Managerial Perspective, Upper Saddle River, Prentice-Hall, N.J. 2000.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu