BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Martyniuk Olga
Title
Audyt wewnętrzny i controlling. Podobieństwa i różnice
Internal Auditing and Controlling. Similarities and Differences
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2005, nr 1085, s. 295-304, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Rachunkowość a controlling
Keyword
Audyt, Kontrola wewnętrzna, Controlling
Audit, Internal control, Controlling
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie czy potrzebne jest wprowadzenie do przedsiębiorstw audytu wewnętrznego, jeśli działa w nich controlling? Umożliwić ma to prezentacja różnic i podobieństw pomiędzy audytem wewnętrznym i controlingiem.

The goal of the essay is to answer the question - Is it necessary to implement an internal auditing in a company, if there exists a controlling department? In order to answer that question, the author presents the similarities and differences between the internal auditing and controlling in the following aspects: the definition, the law regulations, tasks and requirements, place in a organization structure, the frequency of control, tools and methods, the effects of their activities.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Bogdanowicz U., Definicja controllingu w literaturze polskiej i zagranicznej, [w:] Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, red. E. Nowak, AE, Wrocław 2003.
 2. Cangemi M.F., Spingelton T., Managing the Audio Function: a Corporate Audio Departament Procedures Guide, wyd. III, J. Wiley & Sons, New Jersey 2003.
 3. Chapman Ch., On the Road of Change, [w:] Internal Auditor, HA, czerwiec 2004.
 4. Fjałkowska D., Controller w przedsiębiorstwie, czyli kto?!, [w:] Controlling i rachunkowość zarządcza, INFOR, nr 3/2005.
 5. Grasshoff J., Betriebliches Rechnungswesen und Controlling, Band II, Verlag Dr. Kovac, Hamburg 1998.
 6. Howard L.R., Auditing, Pitman Publishing, Londyn, 1992.
 7. Lichtarski J.M., Nowosielski K., Referat na konferencją " Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach", Wrocław 2005.
 8. Międzynarodowe standardy profesjonalnej praktyki audytu wewnętrznego, HA, Altamente Springs.
 9. Nowak E., Uwarunkowania systemu controllingu przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, red. E. Nowak, Wrocław 2003.
 10. Olech S., Materiály szkoleniowe. Controlling w małym przedsiębiorstwie, Gdańsk 12-13 lipca 2004.
 11. Radzikowski W., Wierzbiński J., Controlling: koncepcje, metody, zastosowania, Toruńska Szkoła Zarządzania, Toruń 1999.
 12. Saunders J.E., Audyt i kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach, Wyd. Akademii Polonijnej "Educator", Częstochowa 2003.
 13. Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych, DzU z 2003 r. nr 15, póz. 148, z późn. zm., Dział I, rozdz. 5 Kontrola finansowa i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych.
 14. Vollmuth HJ., Controlling. Instrumenty od A do Z, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 1995.
 15. Weber J., Nowe perspektywy i instrumenty controllingu, [w:] Materiały V Kongresu Controllingu "Controlling w zarządzaniu firmą", Oficyna Controllingu Profit, Katowice 1999.
 16. Wywiad M. Grzeskowiak z H. Friedagiem z dnia 12 września 2002 r., www.controlling.info z dnia 15 kwietnia 2005.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu