BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Iwańczuk Anna
Title
Polski system rozliczeń międzybankowych w świetle integracji z Unią Europejską
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 166-174, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynek międzybankowy, Rozliczenia międzybankowe, Obrót płatniczy, System rozliczeń międzybankowych SORBNET, System rozliczeń międzybankowych TARGET, Integracja gospodarcza Polski z UE
Interbank market, Interbank settlements, Payment turnover, Interbank settlement system SORBNET, Interbank settlement system TARGET, Poland's economic integration with the EU
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
W artykule omówiono kierunki harmonizacji systemów rozliczeń międzybankowych. Przedstawiono system TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), który jest unijnym systemem typu RTGS (real time gross settlement, czyli rozliczenia brutto w czasie rzeczywistym) dla płatności w euro. Następnie scharakteryzowano polski system rozliczeń międzybankowych SORBNET (System Obsługi Rachunków Bieżących Banków) oraz podkreślono jego rolę w przystosowaniu polskiego systemu rozliczeń międzybankowych do funkcjonowania w sposób spójny z systemami państw UE.

The article discussed directions of harmonisation system of settlement between banks. Presented TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer System), which is the EU system type RTGS (real time gross settlement). Next characterised SORBNET and stressed its role in adjustment of Polish settlement system to systems in the European Union. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Geest K. (1998): An EMI perspective on the implementation of TARGET. "Payment Systems Worldwide".
  2. Giannini G., Monticelli C. (1995): Which TARGET for monetary policy in Stage Three?: issues in the shaping of the European payment system. Roma: Banca d'ltalia.
  3. Kozińska B. (1998): Kierunki rozwoju systemów płatności. "Materiały i studia" 74. Warszawa: NBP.
  4. Information guide for credit institutions using TARGET (2000). European Central Bank.
  5. Pierwszy raport dotyczący postępów programu TARGET (1996). Grupa Robocza Systemów Płatniczych UE.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu