BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kania Ewa
Title
Mikro- i makroekonomiczne aspekty relacji bank - klient
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 175-180, bibliogr. 6 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Zarządzanie bankiem, Usługi bankowe, Obsługa klienta, Budowanie lojalności klienta, Kredyt bankowy
Bank management, Banking services, Customer service, Cultivation customer loyalty, Bank credit
Abstract
Artykuł poświęcono problematyce relacji między klientem a jego bankiem podstawowym i znaczeniu tych relacji w skali mikro - dla banku i dla klienta oraz w skali makro - dla całej gospodarki narodowej. Szczególną uwagę zwrócono na zagadnienie znaczenia stałej więzi z bankiem-kredytodawcą dla przedsiębiorstw.

The article is devoted to relations between client and bank and presented meaning of this relations in micro scale for bank and client and macro scale for national economy. Special attention paid to importance of regular links between bank-creditor and enterprise. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Bogacka-Kisiel E. (1998) (red.): Podstawy zarządzania finansami banku komercyjnego. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
  2. Bogacka-Kisiel E. (2000) (red.): Usługi i procedury bankowe. Wrocław: Wyd. Akademii Ekonomicznej.
  3. Fischer K. (1990): Hausbankbeziehungen als Instrument der Bindung zwischen Banken und Unternehmen: Eine theoretische und empirische Analyse. Praca doktorska, Uniwersytet w Bonn.
  4. James C., P. Wier (1990): Borrowing Relationships, Intermediation and the Cost of Issuing Public Securities. "Journal of Financial Economics" 28, s. 149-171.
  5. Karpiński P. (2001): Każdy ma swój bank podstawowy. "Gazeta Bankowa" 6. s. 29-33.
  6. Peek J., E.S. Rosengren (1998): Japanese Banking Problems: Implications for Southeast Asia. Second Annual Conference of the Central Bank of Chile, Santiago, September 3-4, 1998.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu