BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zawadzka Zofia
Title
Zagrożenia i szanse dla banków u progu XXI wieku
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 222-231
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Banki, Bankowość, Bankowość elektroniczna, Zarządzanie bankiem, Konsolidacja banków
Banks, Banking, E-banking, Bank management, Bank consolidation
Abstract
W artykule przeanalizowano podstawowe czynniki determinujące przemiany w światowej bankowości ostatnich lat takie jak: liberalizacja i deregulacja, globalizacja, sekurytyzacja, postęp techniczny, a także zmiany w strukturze i zachowaniu klientów banków oraz w popycie na usługi bankowe. W odpowiedzi na przeobrażenia w otoczeniu niezbędne stało się sformułowanie nowej strategii działania i wypracowanie nowych sposobów zarządzania bankiem. Konieczne jest również poszukiwanie nowych obszarów działalności i źródeł dochodów, rozwój nowych produktów bankowych. W tym celu niezbędna jest segmentacja klientów i elastyczne dopasowanie oferty do poszczególnych grup, jak również przemiany w sposobach dystrybucji produktów bankowych. Jednym z największych wyznań w ostatnich latach jest rozwój bankowości elektronicznej. Internet i nowe technologie w informatyce i telekomunikacji wpłynęły znacząco na konkurencję między instytucjami sektora bankowego. Jednym z istotnych zjawisk jest tendencja do konsolidacji kapitału bankowego. Wszystkie te przeobrażenia niosą za sobą dla przyszłości banków zarówno szanse, jak i zagrożenia.

The article analysed basic factors which determined changes in world banking in recent years, such as: liberalisation, deregulation, globalisation, technological development and changes in structure and behaviour of bank clients. In response to environment changes banks must formulate new strategy and new ways of management. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Boerner Ch.: Die Konzentration im Bankwesen-Ursachen und Folgen. W: Finanzplatz Deutschland an der Schwelle zum 21 Jahrhundert. Frankfurt a/M. 1998.
  2. Kohlhausen M.: Groesse im Bankwesen-Anmerkungen zu einen vieldeutigen Begriff. "Kreditwesen" 1998 nr 12.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu