BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Darvas Zsolt M., Simon Andras
Title
Capital Stock and Economic Development in Hungary
Source
The Economics of Transition, 2000, vol. 8, nr 1, s. 197-223
Keyword
Strategia rozwoju gospodarczego, Majątek trwały, Produkt krajowy brutto (PKB)
Economic development strategy, Tangible property, Gross domestic product (GDP)
Country
Węgry
Hungary
Abstract
PKB na jednego mieszkańca na Węgrzech osiągnął 70 procent analogicznego wskaźnika w Austrii w końcu XIX wieku i utrzymywał się na tym poziomie do II wojny światowej. "Osiągnięciem" ostatnich 50 lat był spadek wskaźnika do poziomu 40 procent Sukces transformacji gospodarczej obudził nadzieję na powrót do poprzedniego stanu. Autorzy próbują dać odpowiedź na pytanie jaka polityka gospodarcza zagwarantuje wykorzystanie istniejącego wzrostu gospodarczego dla zwiększenia PKB na jednego mieszkańca do dawnego poziomu. Brak statystyk rządowych co do wielkości majątku trwałego z lat 90-tych autorzy pokonują szacując tę wielkość co stanowi część pierwszą artykułu. Część drugą stanowi analiza możliwych ścieżek inwestycji i oszczędności dla przyszłego wzrostu dochodu. Możliwość powrotu do poziomu 70 procent autorzy widzą dopiero ok.roku 2030.

This paper introduces a method of calculating physical capital stock figures in transition countries and derives data for Hungary. On the basis of international experience, we set investment and saving paths for future income levels. Confrontation of savings prospects of different sectors with investments needs leads to an economic policy analysis of the fiscal policy needed to catch up to 70 per cent of Austrian per capita income by 2030.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0967-0750
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu