BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ciuman Krystyna (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Finansowe efekty reasekuracji ubezpieczycieli polskich w latach 1996-1999
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 256-265
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Instytucje ubezpieczeniowe, Reasekuracja, Składki ubezpieczeniowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
Insurances, Insurance activity, Insurance institute, Reinsurance, Insurance premium, Enterprises financial management
Abstract
W artykule przeanalizowano działalność reasekuracyjną (bierną i czynną) ubezpieczycieli polskich w latach 1996-1999. W celu określenia finansowych efektów reasekuracji ustalono: saldo operacji reasekuracyjnych, wpływ reasekuracji na kształtowanie się relacji kapitałów własnych ubezpieczycieli do składek ubezpieczeniowych oraz stopień, w jakim reasekuracja bierna była substytutem kapitałów własnych ubezpieczycieli.

The article analysed reinsurance activity (passive and active) of Polish insurer in years 1996-1999. Presented: balance of reinsurance transactions, influence of reinsurance on relation between insurer own premium. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu