BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kowalczyk-Lizak Patrycja
Title
Analiza portfeli inwestycyjnych zakładów ubezpieczeń w Polsce w latach 1997-1999
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 266-274, bibliogr. 5 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Rynek ubezpieczeniowy, Działalność ubezpieczeniowa, Towarzystwa ubezpieczeniowe, Fundusz ubezpieczeniowy, Inwestycje kapitałowe, Lokaty finansowe
Insurance market, Insurance activity, Insurance company, Insurance fund, Capital investments, Financial deposit
Abstract
W artykule przedstawiono strukturę portfela inwestycyjnego sektora ubezpieczeniowego w Polsce w latach 1997-1999. Polskie towarzystwa ubezpieczeniowe inwestowały bardzo ostrożnie, przede wszystkim w dłużne papiery wartościowe. W swoich portfelach inwestycyjnych nie posiadały lokat zagranicznych. W artykule zawarto także analizę bilansową lokat zakładów ubezpieczeń. Do oceny działalności lokacyjnej wykorzystano trzy wskaźniki: ogólny wskaźnik poziomu lokat, wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami oraz wskaźnik rentowności działalności lokacyjnej.

The article presented structure of investment portfolio of insurance sector in Poland in years 1997-1999. Polish insurance company invested very carefully first of all in large securities. There are no foreign investments. The article included analysis of balance of insurance company investment. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Zarządzanie ryzykiem w ubezpieczeniach. Praca zbiorowa pod redakcją W. Ronki-Chmielowiec, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2000.
  2. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej. DzU 1996 nr 11, poz. 62.
  3. Biuletyn PUNU 1997.
  4. Biuletyn PUNU 1998.
  5. Biuletyn PUNU 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu