BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Józef
Title
Kultura ubezpieczeniowa - zarys koncepcji
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2001, nr 899, t. 2, s. 296-301, bibliogr. 13 poz.
Issue title
Finanse, bankowość i ubezpieczenia
Keyword
Kultura zarządzania, Kultura, Ubezpieczenia, Działalność ubezpieczeniowa, Pośrednictwo ubezpieczeniowe, Ryzyko w ubezpieczeniach
Management culture, Culture, Insurances, Insurance activity, Insurance intermediation, Insurance risk
Abstract
Kulturę ubezpieczeniową autor traktuje jako składową kultury gospodarowania. Składają się na nią przekonania określające: wartości do realizacji i sposób/sposoby realizacji wchodzących w grę wartości. W artykule autor definiuje "kulturę ubezpieczeniową", zwraca uwagę na rolę kultury ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego w kształtowaniu ładu w działalności ubezpieczeniowej oraz omawia relacje występujące między kulturą ubezpieczeniową a świadomością ubezpieczeniową.

The author presented insurance culture as a component of management culture. The author defined "insurance culture", paid attention to the role of insurance culture and insurance agency in formation of order in insurance activity. The author discussed relations between insurance culture and insurance consciousness. (M.P.)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
 1. Albert M. (1994): Kapitalizm kontra kapitalizm. Kraków: Signum.
 2. Banaszak G., Kmita J. (1991): Społeczno - regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury.
 3. Berger P.L. (1995): Rewolucja kapitalistyczna. Warszawa: Terminus.
 4. Czarkowska L. (1999): Antropologia ekonomiczna. Elementy teorii. Warszawa: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
 5. Kmita J. (1982): O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury.
 6. Kimita J. (1985): Kultura i poznanie. Warszawa: PWN.
 7. Kot W. (2000): Społeczno - regulacyjna koncepcja kultury gospodarowania. Zarys problematyki. W: Krzykała F. (2000) (red.): Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 8. Michalak J. (1999): Etyka zawodowa w działalności ubezpieczeniowej i pośrednictwa ubezpieczeniowego. W: Sangowski T. (1999) (red.): Vademecum ubezpieczeń gospodarczych (pośrednika ubezpieczeniowego). Poznań: Saga Printing.
 9. Michalak J. (2000): Społeczno-kulturowe znaczenie ratingu. W: Sangowski T, (2000) (red.): Rating jako narządzie oceny zakładu ubezpieczeń. Poznań; AE Poznań.
 10. Ossowski S. (1967): Dzieła, t. IV- O nauce. Warszawa: PWN.
 11. Pogonowska B. (2000): Makroekonomia w społeczeństwie ponowoczesnym. W: Krzykała F. (2000) (red.): Studia z kulturoznawstwa i socjologii gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu.
 12. Risiko ist ein Konstrukt. Wahrnehmungen zur Risikowahrnehmung (1993). Knesebeck.
 13. Hampden-Turner Ch., Trompenaars A. (1998): Siedem kultur kapitalizmu. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu