BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wojtyna Andrzej (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Koszty dezinflacji (cz. 1)
Source
Bank i Kredyt, 1999, nr 12, s. 4-13
Keyword
Dezinflacja, Inflacja, Recesja gospodarcza, Stopa bezrobocia, Stopa procentowa
Disinflation, Inflation, Economic recession, Unemployment rate, Interest rate
Country
Japonia, Stany Zjednoczone Ameryki, Azja Południowo-Wschodnia
Japan, United States of America (USA), South East Asia
Abstract
Autor przedstawia stan badań i poglądy na temat dezinflacji począwszy od krzywej Phillipsa, jako najwłaściwszej koncepcji do analizy tego problemu. W latach 90-tych okazało się, że powszechność występowania zjawisk recesyjnych na skutek dezinflacji nie budziła żadnego zdziwienia, Ball zajął się problemem zrozumienia kosztów dezinflacji i wykazał wówczas, iż zjawisko deflacji jest trudne do wyjaśnienia przy założeniu racjonalnych oczekiwań. Autor podaje wyniki dalszych badań nad problemem zerowej inflacji, tempa dezinflacji (powolnej i szybkiej). Na koniec wspomina o problemach wymienności między wahaniami produkcji i inflacji, oraz cyklicznym charakterze naturalnej stopy bezrobocia jako ważnych przy teoretycznych rozważaniach nad kosztami dezinflacji.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu