BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hozer Józef
Title
Tyrania status quo a modelowanie ekonometryczne
The Status Quo Tyranny and the Ecnometric Modelling
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 7-14
Keyword
Modelowanie procesów gospodarczych, Modele ekonometryczne
Economic process modeling, Econometric models
Note
summ.
Abstract
Rozważania swoje autor podzielił i omówił w trzech częściach. W pierwszej przedstawił wypowiedzi na temat roli biurokracji, polityków i beneficjentów w ustalaniu statusu quo w rzeczywistości społeczno-gospodarczej. Druga część analizuje zjawisko tyranii status quo w kontekście "oswajania rzeczywistości" (czyli budowy więzów pomiędzy przyszłością a teraźniejszością i przeszłością co oznacza budowę prospektywnego myślenia i działania człowieka w procesie gospodarowania). W trzeciej części autor omówił reperkusje działania mechanizmu tyranii status quo w procesie modelowania ekonometrycznego.

The author divided the article into three parts. In the first part there was presented the statement on the subject of bureaucracy, politicians and beneficients in estimation of the status quo. The second part the very status qou occurence was analysed in the aspect of "future taming" and purposeful activities in the process of economization. The third part of the article presents the consequences of the status quo tyranny in the process of econometric modelling. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu