BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stefaniak Piotr
Title
Nowelizacja ustawy o odpadach
Source
Gospodarka Export-Import, 2000, nr 8, s.XII
Keyword
Odpady użyteczne, Składowiska odpadów, Prawo ochrony środowiska, Prawo gospodarcze, Recykling
Useful wastes, Landfill sites, Environmental law, Economic law, Recycling
Abstract
Istnieje konieczność opracowania projektu nowej ustawy o odpadach, ponieważ dotychczasowe uregulowania prawne nie w pełni odpowiadają standardom UE. Szczególnie ważna jest propozycja nałożenia na państwo obowiązku stworzenia w kraju wystarczającej i zintegrowanej sieci zakładów do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1640-6060
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu