BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bąk Iwona, Markowicz Iwona
Title
Bezrobocie w województwie zachodniopomorskim w porównaniu z byłymi województwami szczecińskim i koszalińskim
Unemploynment in the Zachodniopomorskie Voivodship Compared to the Former Szczecin and Koszalin Voivodships
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 63-74, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Struktura bezrobocia, Przyczyny bezrobocia, Bezrobocie, Analiza porównawcza
Structure of unemployment, Reasons of unemployment, Unemployment, Comparative analysis
Note
summ.
Country
Województwo zachodniopomorskie, Województwo szczecińskie, Województwo koszalińskie
West Pomeranian Voivodeship
Abstract
W artykule przeanalizowano stopień bezrobocia w województwie zachodniopomorskim na tle bezrobocia w byłych województwach szczecińskim i koszalińskim (wchodzących w skład nowego województwa), według czasu pozostawania bez pracy, płci, wieku i wykształcenia ludności. Dane dotyczące stanu bezrobocia pochodzą z lat 1997-1998. Analizując zjawisko bezrobocia, autorki zwróciły uwagę na strukturę ludności na badanym terenie. Wyniki analizy wykazały, że wysoka stopa bezrobocia jest spowodowana tym, że w skład nowo powstałego województwa weszło województwo koszalińskie, które charakteryzowało się jednym z najwyższych wskaźników bezrobocia w Polsce.

In the article there were shown the results of analysis of unemploynment in the zachodniopomorskie voivodship on the background of there former Szczecin and Koszalin voivodships. There was described the structure of unemployed accordind to the period of being without job, sex, education and age. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu