BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Foryś Iwona, Latkowska Anna, Pęchorzewski Dariusz
Title
Rynek mieszkań w Szczecinie - wybrane problemy
The Apartments Market in Szczecin - Selected Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Prace Katedry Ekonometrii i Statystyki, 2001, nr 10, s. 75-91, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Rynek nieruchomości, Gospodarka nieruchomościami, Gospodarka mieszkaniowa, Zasoby mieszkaniowe
Real estate market, Real estate economy, Housing economy, Housing resources
Note
summ.
Country
Szczecin
Szczecin
Abstract
Autorzy analizujący rynek mieszkaniowy Szczecina za lata 1992-1998, omówili jego zasoby, obrót nieruchomościami oraz efekty budownictwa mieszkaniowego. Istotnymi problemami hamującymi rozwój sektora mieszkań jest w pierwszej kolejności system jego finansowania, a dalej niewielki udział kredytów hipotecznych w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych oraz prywatyzacja zasobów komunalnych, zakładowych i resortowych.

In the article the Authors show problems of developing market of apartments in Szczecin. There are discussed the three most important problems: lack of properly functioning financing system, the act about paw list and mortgage banks from the 29th August 1997, privatisation of communal and institutional apartments. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1230-4298
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu