BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konings Jozef, Walsh Patrick Paul
Title
Disorganization in the Process of Transition. Firm-level Evidence from Ukraine
Source
The Economics of Transition, 1999, vol. 7, nr 1, s. 29-46
Keyword
Przekształcenia ustrojowo-systemowe, Współpraca przedsiębiorstw, Produkt krajowy brutto (PKB), Przedsiębiorstwo państwowe
Political and systemic transformations, Enterprises cooperation, Gross domestic product (GDP), State enterprises
Country
Ukraina
Ukraine
Abstract
Załamanie się gospodarki Związku Radzieckiego spowodowało spadek PKB oraz spadek zatrudnienia w prawie każdym kraju byłego obozu socjalistycznego. W roku 1997 pojawiły się w literaturze artykuły podejmujące próbę wyjaśnienia tego zjawiska od strony zakłóceń po stronie podaży i wskazujące na fakt dezorganizacji powiązań produkcyjnych w regionie. Autorzy tego artykułu testują tę hipotezę w oparciu o dane z 300 przedsiębiorstw Ukrainy.

Most post-communist economies are characterized by an initial collapse in aggregate output. Blanchard and Kremer (1997) and Roland and Verdier (1997) have recently modelled supply-side distortions - disorganization in the links of production - that can lead to a short-term output contraction after market liberalization and a recovery thereafter. This paper is the first to illustrate and test the effects of disorganization in the transition process by using a unique dataset of 300 Ukrainian firms. The results show that for firms that existed under central planning, disorganization constrains employment and productivity growth during the transition process to a market economy. The authors also show that the effects of disorganization are greater the more out-dated the capital stock inheritance from the planning system. In contrast, disorganization plays no role in the determination of employment and productivity growth in newly established private firms.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0967-0750
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu