BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Schnitzer Monika
Title
Enterprise Restructuring and Bank Competition in Transition Economies
Source
The Economics of Transition, 1999, vol. 7, nr 1, s. 133-155
Keyword
Optimum społeczne, Konkurencja rynkowa, Sektor bankowy, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Równowaga wielokrotna
Social optimum, Market competition, Banking sector, Restructuring of enterprises, Multiple equilibria
Abstract
W ciągu ostatnich 10 lat kraje Europy Środkowo-Wschodniej dokonały istotnej przebudowy sektora bankowego. Proces ten przebiegał mniej więcej podobnie we wszystkich krajach: początkowo obserwowano gwałtowny wzrost liczby banków (w Polsce w 1995 roku działało 75 banków), potem następowała ich redukcja, głównie z powodu złych kredytów, wszędzie zaś odnotowano niewielki wpływ kredytów na restrukturyzację przedsiębiorstw. Artykuł dąży do wyjaśnienia tych zjawisk w oparciu o model przestrzennej konkurencji między bankami. Analiza wskazuje, że prawdopodobieństwo złych długów wzrasta wraz ze wzrostem liczby konkurujących ze sobą banków. Brak wpływu na restrukturyzację firm może oznaczać zdaniem autora, że konkurencja między bankami w zakresie kredytów nie wiąże się w krajach Europy Wschodniej z niższą ceną tych kredytów.

We investigate how bank competition affects the efficiency of credit allocation, using a model of spatial competition. Our analysis shows that bad loans are more likely the larger the number of banks competing for customers. We study further how many banks will be active if market entry is not regulated. Free entry can induce too much entry and thus too many bad loans compared to the social optimum. Finally we analyse how bank competition affects the restructuring efforts of firms. We find that restructuring has positive externalities which give rise to multiple equilibria, with either much or little restructuring activity.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0967-0750
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu