BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ham John C., Svejnar Jan, Terrell Katherine
Title
Women's Unemployment During Transition: Evidence from Czech and Slovak Micro-data
Source
The Economics of Transition, 1999, vol. 7, nr 1, s. 47-78
Keyword
Okresy bezrobocia, Bezrobocie kobiet, Polityka zatrudnienia, Równouprawnienie kobiet i mężczyzn, Statystyka pracy, Zasiłki dla bezrobotnych, Rynek pracy
Unemployment spells, Female unemployment, Employment policy, Equal rights for women and men, Labour statistics, Unemployment benefits, Labour market
Country
Republika Czeska, Republika Słowacka
Czech Republic, Slovak Republic
Abstract
Autorzy porównują prawdopodobieństwo dostania pracy przez kobietę w Czechach i na Słowacji w ciągu tygodnia w celu uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 1) Dlaczego stopa bezrobocia w Czechach jest niska, a na Słowacji wysoka? 2) Czy system świadczeń dla bezrobotnych istotnie wydłuża okres pozostawania bez pracy?; 3) Dlaczego stopa bezrobocia jest wyższa wśród kobiet niż wśród mężczyzn? Przeprowadzona analiza skłania do wniosku, że uwarunkowania demograficzne i popytowe w obydwu krajach odgrywają rolę drugorzędną wobec zróżnicowań w zachowaniach potencjalnych pracowników i pracodawców. System zasiłków dla bezrobotnych ma średni wpływ na okres bezrobocia w badanych krajach, przy czym wpływ ten jest nieco większy w Czechach.

The authors analyse women's weekly probabilities of leaving unemployment in the Czech and Slovak Republics (CR and SR) in order to investigate three questions: 1) Why are unemployment rates much lower in the CR than the SR?; 2) Does the unemployment compensation scheme (UCS) substantially lengthen unemploy-mentspells?; and 3) Why are women's unemployment rates higher than men's? They find that differences in the behaviour of the individuals, employers and institutions in the SR and CR (as measured by differences in coefficients) play a larger role in determining the CR's shorter female unemployment spells than do differences in measured demand and demographic variables. The UCS has only a moderate effect on duration and its impact is greater in the CR. The differences between men's and women's spells (in each republic) are explained more by differences in coefficients than by differences in observed characteristics.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0967-0750
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu